The #TZlgu tag of Lindi (region) is #TZ08.


District #TZlgu tag Localities
Kilwa #TZ0801 Chumo, Kandawale, Kijumbi, Kikole, Kipatimu, Kiranjeranje, Kivinje Singino, Lihimalyao, Likawage, Mandawa, Masoko, Miguruwe, Mingumbi, Miteja, Nanjirinji, Njinjo, Pande, Songosongo, Tingi
Lindi #TZ0802 Jamhuri, Makonde, Matopeni, Mikumbe, Mitande, Msinjahili, Mtanda, Mwenge, Nachingwea, Ndoro, Rahaleo, Rasbura, Wireless
Liwale #TZ0804 Barikiwa, Kiang'ara, Kibutuka, Kimambi, Liwale 'B', Liwale Mjini, Makata, Mangirikiti, Mbaya, Mihumo, Mirui, Mkutano, Mlembwe, Mpigamiti, Nangano, Ngongowele, Likongowele, Nangando, Lilombe, Kichonda
Nachingwea #TZ0803 Chiola, Kiegei, Kilima Rondo, Kilimani Hewa, Kipara, Mnero, Kipara Mtua, Lionja, Marambo, Matekwe, Mbondo, Mchonda, Mibondo, Mkoka, Mkotokuyana, Mnero, Mnero Ngongo, Mpiruka, Mtua, Nachingwea, Naipanga, Naipingo, Namapwia, Namatula, Nambambo, Namikango, Nangowe, Nang'ondo, Nditi, Ndomoni, Ngunichile, Ruponda, Stesheni
Ruangwa #TZ0805 Chienjere, Chunyu, Likunja, Luchelegwa, Mbekenyera, Makanjiro, Malolo, Mandarawe, Mandawa, Mnacho, Nambilanje, Namichiga, Narung'ombe, Nkowe, Ruangwa

#TZlgu / #WWlgu hashtags are based on the geocodes defined by National Bureau of Statistics (see also Geohive page of Tanzania).Wikipedia: Lindi Region


Questions, answers and comments about Lindi

Add a New Comment

The #TZlgu | #WWlgu tag of Lindi (region) is #TZ08:


Districts and regions with their #TZlgu tags Tagcloud


Lindi Public Monitoring Window
Tanzania Newspapers
participation content steward
access to information officer