The #TZlgu tag of Simiyu (region) is #TZ24.


District #TZlgu tag Localities
Bariadi #TZ2401 Lugulu, Mbita
Busega #TZ2405
Itilima #TZ2402
Maswa #TZ2404 Badi, Buchambi, Budekwa, Busilili, Dakama, Ipililo, Isanga, Kadoto, Kulimi, Lalango, Malampaka, Masela, Mpindo, Nguliguli, Nyabubinza, Nyalikungu, Shishiyu, Sukuma, Binza
Meatu #TZ2403 Bukundi, Imalaseko, Itinje, Kisesa, Kimali, Lingeka, Lubiga, Mwabuma, Mwabusalu, Mwabuzo, Mwamalole, Mwamano Mwamishali, Mwandoya, Mwanhuze, Mwanjoro, Ng'hoboko, Nkoma, Sakasaka

#TZlgu / #WWlgu hashtags are based on the geocodes defined by National Bureau of Statistics (see also Geohive page of Tanzania).Wikipedia: Simiyu


Questions, answers and comments about Simiyu

Add a New Comment

The #TZlgu | #WWlgu tag of Simiyu (region) is #TZ24:


Districts and regions with their #TZlgu tags Tagcloud


Simiyu Public Monitoring Window
Tanzania Newspapers
participation content steward
access to information officer